BORDEAUX 2015 – EN INVESTERING I LYX

I takt med att antalet rika människor i världen ökar så ökar också efterfrågan på lyxvaror. Förmögna människor vill, och kan, njuta av livets goda oavsett om det t ex gäller boende, bilar, kläder, klockor, upplevelser eller goda viner. Winefinder erbjuder investering i Bordeauxviner från toppårgången 2015 i poster om 100 000 SEK.


Klicka här för att läsa mer om Bordeaux 2015 i poster om 100.000kr.


Varför just vin från Bordeaux?

Bordeaux står för den absoluta merparten av den globala andrahandsmarknaden. Viner från många av de bästa slotten i Bordeaux i toppårgången 2015 räknas som några av de bästa vinerna dessa slott gjort någonsin. Efterfrågan på dessa viner kommer därför att vara stor från världens bästa restauranger, vinkännare och livsnjutare.

Kort historik

Den globala efterfrågan de senaste decennierna har varit större än utbudet. Därför har priserna på många, dock inte alla, åtråvärda toppviner som köpts som ”primörviner” våren efter skörd, stigit i pris över tiden. Dessutom minskar antalet tillgängliga flaskor på marknaden i takt med att vinerna konsumeras. En ”bubbla”, skapad av en kraftig ökning av kinesiska spekulanter 2010-2011 gjorde att vinslotten i Bordeaux höjde sina priser kraftigt för årgångarna 2009 och 2010. I kombination med en ny korruptionslag i Kina brast bubblan under 2012 och priserna sjönk på många viner. Vinslotten lärde dock snabbt sin läxa och har sänkt utgångspriserna de senaste åren. Årgången 2015 som under april – juni släpps ut på marknaden räknas som en av de fyra bästa sedan 2000 och vinerna har av världens ledande experter fått mycket höga betyg. Historiskt sett har många viner från Bordeaux stigit mer i värde, eller i vissa perioder minskat mindre, än många andra investeringar. Några garantier för prisökningar finns naturligtvis inte.

Winefinders roll och ansvar

Winefinder är vad vi heter och tar inget ansvar som investeringsrådgivare. Vi kan inte heller bedöma om ett köp av Fine Wine, t ex Bordeauxviner, är en bättre eller sämre affär än alternativa tillgångsslag och investeringar. Det vi garanterar är marknadens bästa priser vid inköpstillfället.

Värdeutvecklingen, via data från London International Vintners Exchange (Liv-ex), på dina/ditt företags inköpta viner följer du fortlöpande då du loggar in på ”Mina sidor” på Winefinder.com
Utvecklingen för vinindex på vinbörsen i London kan du följa här.

Winefinders vinportföljer

Det finns ca 15 000 producenter i Bordeauxregionen.

  • För varje post om 100 000 köper Winefinder, för din räkning, in ett antal lådor vin från de 50 - 60 bästa producenterna i Bordeaux.
  • Alla viner köps in på förstahandsmarknaden i Bordeaux.
  • Winefinder garanterar marknadens lägsta pris vid inköpstillfället.
  • Vinportföljerna består av en mix av viner som primärt väljs utifrån priset för aktuell årgång jämfört med, i kvalitet likvärdiga, äldre årgångar.
Om du istället vill välja viner själv eller bara köpa en låda eller två så finner du alla våra Bordeaux 2015-viner här.

Skatt och juridik & försäkring

Alla viner köps "In bond", d v s utan moms/alkoholskatt, förvaras på fat och därefter flaska på respektive slott tills leverans sker till Winefinders lager under våren 2018. P g a den gällande lagstiftningen inom EU ägs obeskattade viner av Winefinder tills moms och alkoholskatt betalts. Winefinder har så länge vinerna är obeskattade en skuld till köpande företag/privatperson motsvarande de viner som ingår i vinportföljen. Önskar du betala alkoholskatt och moms innan vinerna levereras kan du/ditt företag göra så. Ägandet av vinerna övergår från Winefinder till dig/ditt företag så snart alkoholskatt och moms betalts. Dina/ditt företags viner är alltid fullvärdesförsäkrade.

När du vill sälja

Winefinders rekommendation är att, om du köper i ren spekulation, ha en placeringshorisont på minst fem år. Du kan dock såklart välja fritt när du/ditt företag vill sälja. Våren 2018 transporteras vinerna från Bordeaux till Winefinders lager i Danmark. Du/ditt företag får då en förfrågan om du/ditt företag vill sälja, lagra eller ta hem dina viner. Vill du sälja så hjälper Winefinder dig. Winefinder erbjuder också lagring, inkl. fullvärdesförsäkring, av vinerna på vårt skattefria lager i Danmark till attraktiva priser.

Om du väljer att ta hem dina viner

Vill du fr. o m 2018 ta hem dina viner för egen lagring eller konsumtion så tillkommer i samband med leveransen alkoholskatt (f n 18,88 SEK/flaska) samt moms (25 % på inköpspris), samt kostnad för hemleverans (varierar beroende på var du bor, antal kollin, etc.). Har du ingen egen lagringsmöjlighet så rekommenderar Winefinder ett antal vinkällare.

Risker

Risker finns med alla investeringar och så även med vin. Värdet av dina viner kan minska av bl. a de globala kapitalmarknaderna, valutaförändringar, mm. Om vinerna förvaras oskattade måste Winefinder, som ovan nämns, stå som formell ägare till vinerna tills vinerna säljs eller tas hem av dig. I en konkurssituation så finns det alltså risk att vinerna anses ingå i konkursboet. Önskar du betala alkoholskatt och moms innan vinerna levereras kan du/ditt företag göra så. Ägandet av vinerna övergår från Winefinder till dig/ditt företag så snart alkoholskatt och moms betalts.

Information om ditt köp

Vid köp av investeringsviner får du/ditt företag en bekräftelse på mottagen betalning. När Winefinder köpt in viner för din/ditt företags räkning för hela beloppet så kan du när du loggar in på Winefinder se och följa din vinportfölj och dess utveckling via ”Mina sidor”. Önskar du en värdering, t ex vid utgången av ett bokslutsår, så sänder du en begäran om detta till ekonomi@winefinder.dk.