Winefinders Datapolitik

Denne datapolitik beskriver hvordan Winefinder ApS, CVR 28982518, ("Winefinder" eller "vi") indsamler, bruger og beskytter dine personlige oplysninger. Winefinder er forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger, og hvis vi beder dig om personlige oplysninger, kan du være sikker på, at sådanne oplysninger kun bruges i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne datapolitik. Datapolitikken forklarer og præciserer dine rettigheder i forhold til Winefinder vedrørende behandlingen af ​​dine personoplysninger, og hvordan du kan udøve dine rettigheder. Det er vigtigt, at du læser og forstår datapolitikken. Hvis du ikke accepterer datapolitikken, bør du ikke købe vores produkter eller bruge vores tjenester.

Winefinder ApS fungerer i sin egenskab af persondataansvarlig for al Winefinders behandling af dine personoplysninger. Køb af vores produkter sker direkte hos Winefinder ApS, som sammen med vores transportleverandør står for transport i Danmark helt frem til levering til dig som kunde. Winefinder ApS varetager al kundekontakt på vegne af Winefinder og kan træffes på nedenstående kontaktoplysninger.

Winefinder overholder alle gældende love og regler, der eksisterer for at beskytte privatpersoners integritet, herunder Databeskyttelsesforordningen og sådanne andre regler, der implementerer EU's persondata direktiv. Beskyttelsesdirektiv 95/46/EF, EU-direktivet om privatliv og elektronisk kommunikation 2002/58/EF og EU’s generelle databeskyttelsesforordning 2016/679 (GDPR) og eventuelle ændringer, tilføjelser eller forordninger, der erstatter sådanne love, bekendtgørelser, forordninger og regler. Vi anvender passende og rimelige fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger i forhold til mængden og følsomheden af ​​persondata.

Indsamling af personlige data

I forbindelse med registrering som medlem hos os, ved køb af vores produkter og ydelser, kontakt til vores kundeservice eller gennem vores hjemmeside og hvis du deltager i kampagner via f.eks. e-mail eller sociale medier, kan du blive bedt om at give oplysninger om dig selv, der betragtes som personlige oplysninger. Dette kan omfatte:

 • navn, personnummer og kontaktoplysninger;
 • leveringsoplysninger, faktureringsoplysninger, betalingsoplysninger og andre oplysninger, som du giver ved køb eller levering af et produkt eller en tjeneste;
 • demografiske oplysninger såsom postnumre, valg og interesser;
 • andre oplysninger, der er relevante for kundeundersøgelser, annoncer og/eller tilbud; eller
 • anden brugergenereret information, som du aktivt vælger at dele via vores hjemmesider.

Supplering ved indhentning af oplysninger fra og koordinering med andre private og offentlige registre på f.eks. opdatering af adresseoplysninger kan forekomme. Vi kan også indsamle personlige oplysninger (cpr-nummer, navn, e-mail og adresse) fra Klarna i forbindelse med køb af vores produkter og tjenester.

Med hensyn til indsamling af oplysninger via cookies, henviser vi til vores cookiepolitik.

Juridisk grundlag

Hvis du har bestilt et produkt eller en ydelse, har du indgået en aftale med Winefinder, og vi behandler derfor dine personoplysninger med det formål at administrere din bestilling og for at kunne levere det produkt eller den ydelse, du har bestilt. Ud over at behandle dine personoplysninger for at gennemføre køb af produkter eller tjenester, kan Winefinder bruge dine personoplysninger til andre formål med støtte fra andre juridiske grundelag, som er angivet nedenfor.

 • Samtykke: På baggrund af det samtykke, der gives i forbindelse med køb af produkter eller ydelser og ved tilmelding som medlem hos os, samler Winefinder information om vores kunder og deres købsvaner og interesser for at kunne profilere kunder i forskellige kategorier. Formålet er at kunne tilbyde kunderne relevant og tilpasset information og markedsføring fra Winefinder gennem en sådan profilering.
 • Berettiget interesse: For at vi skal kunne levere, udvikle og forbedre vores produkter og tjenester og for at øge vores konkurrenceevne, behandler vi også dine personoplysninger i visse andre tilfælde, for eksempel til direkte markedsføring.
 • Juridisk forpligtelse: Vi gemmer, men behandler ikke på anden måde, dine personoplysninger for at opfylde vores forpligtelser i henhold til gældende alkohol-, skatte- og regnskabslovgivning.

Formål med at bruge personlige data

Vores formål ved behandling af personoplysninger er at oprette og administrere din medlemskonto, behandle og administrere dine bestillinger af produkter og tjenester, give dig adgang til information og markedsføring, administrere vores forhold til dig som kunde samt tilpasse, måle og forbedre vores tjenester, indhold og annoncer.

Hvis du ikke aktivt siger nej, kan vi kontakte dig, enten via e-mail, mail, telefon, SMS eller sociale medier, for at informere dig om vores produkter og tjenester og for at sende direct mail, serviceopdateringer og tilbud, som vi tror, ​​du kan nyde godt af.

Vi foretager ingen analyse af din kundeadfærd (profilering) uden dit udtrykkelige samtykke. Vi sælger eller videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredjeparter til deres markedsføringsformål uden dit udtrykkelige samtykke.

For at opfylde ovenstående formål vil dine personoplysninger blive behandlet af os, men kan også blive videregivet til og behandlet af vores koncernselskaber, vores autoriserede tjenesteudbydere og partnere til behandling på vegne af os. Dine personoplysninger kan også blive videregivet for at opfylde juridiske forpligtelser og kan blive udleveret til politiet og andre relevante myndigheder, når det er tilladt eller påkrævet ved lov.

Opbevaring af personlige data

Winefinder tager alle rimelige skridt for at sikre, at dine personlige data behandles og opbevares sikkert. Dine personoplysninger opbevares aldrig længere end hvad der er tilladt i henhold til gældende lovgivning og for at opnå de ovenfor anførte formål. Dine personoplysninger behandles af os i følgende tidsperioder.

 • Medlem eller kunde: Hvis du har et abonnement hos Winefinder, eller hvis du på anden måde har tilmeldt dig nogle af ​​Winefinders digitale tjenester, vil dine personoplysninger blive opbevaret, indtil du opsiger dit abonnement eller afmelder dig vores tjenester, dog senest tre år efter dit sidste køb eller dit seneste afsluttede abonnement. Dette gælder dog ikke, hvis vi har behov for at gemme dine personlige oplysninger længere på grund af nogle af punkterne nedenfor.
 • Opfyldelse af aftale: Personoplysninger (navn, cpr-nummer, adresse, telefonnummer, e-mail samt betalings- og leveringsoplysninger) afgivet i forbindelse med bestilling af abonnementer samt varer og tjenester opbevares så længe, ​​det er nødvendigt for, at Winefinder kan opfylde aftalen med dig. Dette omfatter bl.a. for at opfylde leverings- eller garantiforpligtelser.
 • Samtykke: I tilfælde, hvor vi behandler dine personoplysninger med understøttelse af dit samtykke, opbevarer vi kun dine personoplysninger, så længe vi har dit samtykke til det.
 • Berettiget interesse: Vi kan behandle dine personoplysninger til direkte markedsføring i op til tre år efter afslutningen af ​​kundeforholdet, medmindre du giver afkald på sådan direkte markedsføring inden da.
 • Juridisk forpligtelse: ​​Vi gemmer, men behandler ikke i øvrigt, de personoplysninger, der danner selvangivelsesgrundlag til skattemyndighederne i henholdsvis Danmark på grund af gældende alkohol-, afgifts- og regnskabslovgivning i fem år efter kunderelationens ophør.

Overførsel af personlige data

Oplysninger om vores kunder er en vigtig del af Winefinders forretning, og vi sælger ikke oplysningerne til andre. Vi overfører kun oplysninger i overensstemmelse med det, der er beskrevet i denne datapolitik. Vi udviser altid den største omhu, når vi overfører dine personlige oplysninger, og dine personlige oplysninger videregives aldrig uden hjemmel fra denne datapolitik, og passende sikkerhedsforanstaltninger iværksættes.

Winefinder kan supplere dine personoplysninger med yderligere oplysninger ved at indhente oplysninger fra andre private og offentlige registrer. Gennem en sådan koordinering kan præcisering og opdatering af dine personlige data finde sted.

Dine personoplysninger kan også blive videregivet for at Winefinder kan opfylde visse juridiske forpligtelser og kan udleveres til skattemyndighederne og andre relevante myndigheder i henholdsvis Danmark, når det er tilladt og påkrævet ved lov.

Overførsler af data, som nævnt ovenfor, kan ske til virksomheder inden for og uden for EU og EØS (dvs. alle EU-medlemsstater samt Island, Norge og Lichtenstein). Uanset om vi overfører dine personoplysninger til modtagere inden for eller uden for EU og EØS, træffer vi altid alle rimelige foranstaltninger, for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, ved overførsel og behandling af dine personoplysninger.

Cookies

For information om brugen af ​​cookies på vores hjemmeside, se vores cookiepolitik.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om oplysning om, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, og hvordan de bruges, efter at der er indgivet en skriftlig ansøgning til os i henhold til nedenstående kontaktoplysninger. Du kan til enhver tid ændre dine personlige oplysninger i dine kontoindstillinger online, hvis du har en konto på en af ​​vores hjemmesider, eller ved at kontakte kundeservice, se nedenfor. Du har også ret til at anmode om, at personoplysninger om dig bliver rettet, hvis de er forkerte, ufuldstændige eller vildledende ved at kontakte kundeservice. For at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger kan vi kræve, at du identificerer dig selv i forbindelse med vores assistance.

I overensstemmelse med gældende persondatalovgivning, har du også ret til at anmode om, at dine personoplysninger slettes, eller at behandlingen af ​​dine personoplysninger begrænses. Du har også ret til i nogle tilfælde at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personoplysninger og til at anmode om, at dine personoplysninger overføres i elektronisk format.

Du kan indgive en klage til Datatilsynet, hvis du mener, at Winefinders behandling af dine personoplysninger ikke sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Tilbagetrækning af samtykke og opsigelse af medlemskonto

I de tilfælde, hvor vi behandler dine personoplysninger, fordi du har givet dit samtykke til det, f.eks. vedrørende behandling gennem analyse af kundeadfærd (profilering), kan du til enhver tid tilbagekalde det afgivne samtykke ved at kontakte kundeservice, se nedenfor. En sådan tilbagekaldelse kan ske helt eller delvist. Hvis du ikke ønsker at modtage markedsførings- og annoncetilbud fra os, kan du kontakte kundeservice eller ved direkte annoncering via e-mail, kan du annullere fremtidige forsendelser via et link i den aktuelle udsendelse. Hvad angår sidstnævnte måde, vil du have mulighed for at klikke dig igennem linket og administrere alle dine abonnementer på nyhedsbreve fra Winefinder.

På din anmodning kan vi lukke din medlemskonto og slette eller anonymisere dine personlige oplysninger hurtigst muligt. Sletning af oplysninger vil ske i overensstemmelse med gældende lovgivning og nærværende datapolitik. Vi kan også lukke eller deaktivere ubrugte konti.

Kontakt

Hvis du ønsker at kontakte os på grund af denne datapolitik eller vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at gøre det på kundtjanst@winefinder.dk, +45 787 754 46 eller på nedan nedenstående adresse.

Winefinder ApS
Gentoftegade 54
2820 Gentofte
Danmark.

 

Hvis du ønsker at kontakte Datatilsynet på grund af denne privatlivspolitik eller vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på dt@datatilsynet.dk, +45 33 19 32 00 eller på nedenstående adresse

Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 Köbenhavn K
Danmark